نام* (پر کردن بخش‌های ستاره‌دار، الزامی می‌باشد)
نام خانوادگی*
رشته تحصیلی
مقطع
موبایل*
۷ + ۲ =
نتیجه محاسبه زیر را وارد کنید

بخش اول

راه‌اندازی و استانداردسازی آزمایشگاه‌های مولکولی

بخش دوم

پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه ژنومیکس و بیوتکنولوژی

بخش سوم

آمادگی و آموزش اخذ پذیرش و بورسیه تحصیلی