کانال ژن فن را در آپارات دنبال کنید.
آموزش و خدمات پیشرفته توالی‌یابی نسل جدید (NGS)

عکس‌های بیشـتر