خدمات بیوانفورماتیک

 

شرکت ژن فن پیشرو طب (ژنوم فن) با همکاری استادان و محققان خارجی و داخلی و با بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته محاسباتی، خدمات بیوانفورماتیکی زیر را به جامعه علمی کشور عرضه می نماید.

 

- پیشگویی ساختارهای دوم و سوم پروتئین با روش‌های  (Homology Modeling (HM و Ab initio

- طراحی دارو و داکینگ کتابخانه ترکیبات شیمیایی و پپتیدی

- شبیه‌سازی مولکولی جهت پروتئین‌ها یا کمپلکس رسپتور ـ لیگاند

- محاسبه انرژی آزاد اتصال