طراحی دارو

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیری در طراحی دارو رخ داده است. در مقایسه با روش‌های سنتی کشف دارو که بر پایه آزمایش بر روی سلول‌های کشت شده و حیوانات و بررسی نتایج ظاهری به درمان است، در طراحی محاسباتی دارو (طراحی منطقی)، فرایند یافتن دارو بر اساس دانش یک هدف بیولوژیک است که ممکن است ارزش درمانی داشته باشد. این داروها یا مولکول‌های آلی کوچک هستند که از طریق بررسی کتابخانه‌ها از ترکیبات دارویی بالقوه یافت می‌شوند و یا ترکیبات پپتیدی که در فرایندهای پیام رسانی سلولی و انتقال مواد بر روی برهمکنش‌های پروتینی اثر می‌گذارند. استراتژی‌های طراحی محاسباتی این دو دسته ترکیبات دارویی دارای نکات مشترک و متفاوت می‌باشند که از طریق آشنایی با اصول طراحی دارو و قابلیت‌های برنامه‌های موجود می‌توان پروتکل‌های محاسباتی خاص هر دسته را دنبال کرد. ارتقای روش‌های الگوریتمی، پیشرفت‌ها در بهبود تفسیر و بررسی وضعیت برهمکنش بیومولکول‌ها و امکان شبیه‌سازی فرایند اتصال ترکیبات به هدف بیولوژیک در زمان طولانی‌تر نویدبخش نتیجه‌گیری بهتر از تلفیق علوم محاسباتی و زیستی است. هدف اصلی این کارگاه این است که با ارائه عملی آموزش جامع اصول طراحی منطقی دارو و نحوه استفاده از نرم‌افزارهای موجود امکان پیش‌بینی ساختارهای پروتئین، طراحی پپتیدها و مولکول‌های کوچک و بررسی برهمکنش دارو با هدف بیولوژیک را فراهم کند.

سرفصل دوره:

اصول آشنایی با طراحی محاسباتی دارو

پیشگویی ساختار سوم پروتئین  و ارزیابی مدل‌ها

برهمکنش مولکولی و بررسی جایگاه اتصال

دینامیک مولکولی و آنالیز نتایج

طراحی کتابخانه دارو

اهداف دوره:

ایجاد توانایی در مخاطبان به منظور آشنایی با اصول طراحی دارو، روش‌های پیشگویی ساختار سوم پروتیین، انواع روش‌های داکینگ و بررسی برهمکنش‌ها، آنالیز و تفسیر نتایج داکینگ، طراحی کتابخانه دارویی و ترغیب به طراحی و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی طراحی دارو

مخاطبان دوره:

فارغ‌التحصیلان و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای گرایش‌های شیمی، میکروبیولوژی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، ایمونولوژی، ژنتیک، ویروس‌شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، دارویی وکشاورزی، پزشکی مولکولی، داروسازی، پزشکی و محققین دارویی، پزشکی و کشاورزی