تست بلوپرینت, Blueprint

 

BluePrint: آزمایشی برای شناسایی زیرگروه های مولکولی سرطان پستان

 

همانطور که درک ما از بیولوژی سرطان پستان پیشرفت کرده است ، بنابراین توانایی ما در بهبود درمان و نتایج بیماران که با افزایش بقای زنان مبتلا به سرطان پستان طی یک دهه گذشته نشان داده شده است نیز وجود دارد. در حالی که تشخیص زود هنگام و بهبود شیمی درمانی بخش اعظم این پیشرفت را تشکیل می دهد، درک عمیق تر نقش گیرنده های استروژن و پروژسترون و بیان HER2 در راهکارهای درمانی ما سودمند هستند. شناخت نقش مهم ژن و بیان در پروتئین سلول سرطان پستان و توانایی ما در توصیف این امر، روشی است که پزشکان می توانند از آنها برای تصمیم گیری در مورد درمان استفاده کنند. سطح دیگری از شناخت و درک ما نسبت به زیرگروه های مولکولی سرطان پستان، توسط روش هایی است که تومورها را به زیرگروه های Basal،  Luminal یا ERBB2(+HER2) طبقه بندی می کنند.

 

بلوپرینت ، یک آزمایش شناسایی زیرتایپ های مولکولی است که فعالیت ۸۰ ژن را تجزیه و تحلیل می کند تا طبقه بندی تومور را به یکی از سه زیرگروه Luminal-type, HER2-type and Basal-type انجام دهد.

با ترکیبی از ماماپرینت و بلوپرینت ، بیماران می توانند به چهار زیر گروه طبقه بندی شوند: بیماران  Luminal-type/Mammaprint Low Risk ‪(Luminal A)‬، Luminal-type/Mammaprint High Risk ‪(Luminal B)‬، نوع HER2 و نوع Basal. هر زیر گروه سرطان پستان از نظر میزان پیشروی ، نتیجه در طولانی مدت و پاسخ به شیمی درمانی به طور قابل توجهی متفاوت است.

 

با اطلاعات زیرگروه تهیه شده توسط BluePrint در ترکیب با MammaPrint ، پزشکان بهتر می توانند در مورد گزینه های خاص یک بیمار تصمیم بگیرند و از این طریق درمان وی را شخصی سازی کنند.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، نشان داد که اضافه کردن زیرگروه مولکولی BluePrint به MammaPrint  به پیش بینی بهتر آگاهی و کمک بیمار در انتخاب درمان ، در مقابل روشهای سنتی مانند IHC و FISH  کمک شایانی می کند. ۲۱% از بیمارانی که با این روش مجددا طبقه بندی شده و در کلاس MammaPrint Low Risk, BluePrint Luminal-Type A قرار گرفتند، نشان داده شد که شیمی درمانی برای این دسته دارای مزیت کمی است.

شواهد و مدارکی در حال افزایش در جامعه پزشکی نشان می دهد که بیماران مبتلا به سرطان پستان در این زیرگروه های مولکولی پاسخ های متنوعی به درمان های خاص ، می دهند.