GenTegra, پایدار کننده RNA و DNA

محافظت شیمیایی فعال برای RNA و DNA  در دمای محیط با GenTegra

محصولات GenTegra از اسیدهای نوکلئیک در دمای محیط به مدت طولانی محافظت می کنند. پتنت ماتریس شیمیایی GenTegra با عنوان محافظت شیمیایی فعال، DNA و RNA را در برابر عواملی که باعث آسیب  و از بین رفتن آن ها می شود، محافظت می کند. هدف این محصولات از بین بردن نگرانی شما در مورد شرایط محیطی هنگام حمل و نقل و یا ذخیره آن ها است. ژن فن پیشرو طب مجموعه ای از محصولات پایدار کننده  را جهت ذخیره DNA و RNA استخراج شده به شما ارائه می کند. این پایدار کننده های RNA و DNA نگرانی ها را جهت حمل و نقل DNA و RNA در دمای محیط  بر طرف می کنند.